Echipare edilitara
    Comuna Visinesti dispune:

 • sistem de alimentare cu apa, realizat prin programul SAPARD, cu o acoperire de 90% a teritoriului comunei,
 • electricitate (acoperire 100% a teritoriului),
 • telefonie fixa (acoperire 100% a teritoriului),
 • sistem de alimentare cu gaze naturale (sunt 6 km realizati in satele Visinesti, Ursei si Dospinesti),
 • televiziune nationala si prin cablu (100%).

Localitatea Visinesti nu dispune de canalizare si nici de acoperirea vreunui operator de telefonie mobila.
ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri).
Punctele forte si cele slabe sunt legate de localitate si de strategiile acesteia si de modul cum se adapteaza politicilor publice. Analiza SWOT ia in considerare administrarea asezarii, performantele acesteia, avantajele si dezavantajele mediului natural.
Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma acestei analize se poate decide daca localitatea se poate dezvolta si in ce conditii. Unele “oportunitati” si “amenintari” vor aparea din “punctele tari” si “punctele slabe” ale localitatii. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.

    Puncte tari:

 • Conditiile ambientale: peisaje odihnitoare, aer curat, lipsa unor factori poluanti majori.
 • Existenta unor utilitati edilitare:
  • alimentare cu energie electrica (acoperire 100% a localitatii);
  • alimentare cu apa potabila (95%);
  • alimentare cu gaz metan (de-a lungul drumului judetean DJ710B in satul Visinesti si a drumului comunal DC6 in satul Ursei, si in satul Dospinesti);
  • servicii de telefonie fixa si cablu TV (100% – la toate gospodariile doritoare);
  • drumuri asfaltate: DJ 710B (3,1 km) in satul Visinesti si DC 7 (5,1 km) in satul Sultanu (in derulare).
  • Administratie capabila sa atraga fonduri pentru dezvoltarea comunei;
  • Suprafete intinse cu sol favorabil dezvoltarii pomiculturii, in special prunul si marul. Experienta in cultura prunului si valorificarea acestuia prin realizarea unui tip de tuica foarte apreciat.
  • Suprafete intinse posibil de valorificat pentru cresterea animalelor.
  • Pretul terenului intravilan si extravilan scazut comparativ cu alte zone.
  • Forta de munca existenta ieftina.

Puncte slabe:

 • Lipsa unor suprafete intinse de teren agricol pentru culturi necesare: porumb, cartof sau legume.
 • Infrastructura rutiera necorespunzatoare in multe zone ale comunei; multe strazi si ulite devin impracticabile in iarna sau cand ploua.
 • Sporul natural negativ, aceasta ducand la imbatranirea populatiei.
 • Cai de comunicatie cu lumea putine (doar DJ 710B si, in curand, DC 7) si departarea fata de zone puternic dezvoltate.
 • Lipsa unor spatii si imobile care ar putea gazdui dezvoltarea unor afaceri productive.
 • Venituri bugetare proprii prea mici pentru sustinerea unor proiecte de infratructura mai ample.

Oportunitati:

 • Infiintarea unor pensiuni turistice de odihna si relaxare.
 • Crearea unui traseu turistic intre Valea Cricovului Dulce si Valea Prahovei.
 • Dezvoltarea unor activitati mestesugaresti traditionale.
 • Infiintarea de microferme de bovine, ovine sau de animale mici.
 • Infiintarea de livezi de prun sau mar.
 • Dezvoltarea activitatilor in domeniul apicol.
 • Posibilitati de valorificare a fructelor de padure si plantelor medicinale.

Amenintari (riscuri):

 • Forta de munca tanara migreaza in alte zone ale tarii mai dezvoltate sau in alte tari.
 • Incapacitate de valorificare a productiei.
 • Efectele produse de eroziunea solului si alunecarile de teren.

In formularea strategiei investitionale pentru dezvoltarea locala exista patru aspecte importante:

 • Comuna Visinesti ca loc de viata – oferirea unui climat propice si facilitati adecvate
Obiective specifice si actiuni propuse Implementare imediata Termen scurt Termen mediu si lung
Modernizare DC 7 Sultanu – limita de judet Dambovita si crearea legaturii directe cu judetul Prahova X
Modernizare DC 6 Visinesti-Ursei X
Extinderea retelei de gaz metan in satul Sultanu si satul Ursei X
Infiintarea sistemului de canalizare X
Pietruirea sau asfaltarea tuturor strazilor si ulitelor situate in intravilan X
Reconstructia unor poduri si podete in satele Ursei, Sultanu si Dospinesti X
Realizarea unei acoperiri totale de catre un operator de telefonie mobila X
Modernizarea gradinitei Visinesti X
Crearea unor conditii materiale de studiu optome pentru scolile din comuna X
Modernizarea si extinderea bibliotecii comunale X
Transformarea caminelor culturale in centre de cultura si traditie locala; infiintarea unui muzeu satesc X
Modernizarea centrelor civice ale satelor Visinesti, Ursei si Sultanu X
 • Comuna Visinesti ca loc de afaceri – modernizarea infrastructurii de baza, precum si a altor sectoare
Obiective specifice si actiuni propuse Implementarea imediata Termen scurt Termen mediu si lung
Sprijinirea oricaror investitori si a cetatenilor care doresc demararea unei afaceri in comuna, si in special a tinerilor X
Incurajarea si stimularea cresterii animalelor prin demersuri facute de administratie locala catre organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, vizand ameliorarea raselor existente, introducerea de rase performante, obtinerea de imprumuturi avantajoase si sprijin privind accesarea fondurilor europene pentru crescatorii de animale, ameliorarea si intretinerea pasunilor si fanetelor, manifestari locale gen targuri de animale. X
Revitalizarea pomiculturii prin replantarea livezilor cu puieti de hibrizi valorosi, modernizarea metodelor de intretinere a acestora si de prelucrarea fructelor X
Incurajarea oricarei initiative particulare legate de prelucrarea unor produse (carne, lapte, fructe), de activitati turistice de tip rural sau din aria silviculturii. X
 • Comuna Visinesti ca centru agroturistic si de relaxare – protejarea si valorificarea potentialului natural
Obiective specifice si actiunii propuse Implementare imediata Termen scurt Termen mediu si lung
Sprijinirea infiintarilor de pensiuni agroturistice X
Crearea unuyi circuit turistic intre Valea Prahovei si Valea Cricovului X
 • Comuna Visinesti ca locatie ecologica – imbunatatirea calitatii mediului astfel incat sa existe un echilibru intre dezvoltare si protectia mediului

 

Obiective specifice si actiuni propuse Implementarea imediata Termen scurt Termen lung si mediu
Lucrari hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor in zonele de eroziune a raului Cricovul Dulce cu drumul judetean X
Anularea efectelor calamitatilor naturale prin lucrari de regularizare, consolidare maluri si praguri de fund in bazinul superior al Cricovului Dulce din satul Ursei X
Executarea de consolidari la terenurile cu alunecari active sau potentiale X
Lucrari de imbunatatiri funciare pe tot teritoriul comunei Visinesti X
Infiintarea unui sistem de gestionare, colectare si transport a deseurilor manajere X
Imbunatatirea microclimatului, infrumusetarea peisajului, mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, mantinerea conditiilor de igiena X

Proiecte de dezvoltare locala din fonduri proprii sau alte fonduri, parteneriate:
Finalizate:

 • Alimentare cu apa a comunei Visinesti, realizata prin programul SAPARD;
 • Alimentare cu gaze naturale, proiect finantat de Petrom.
 • Telefonie fixa racordata la centrala telefonica digitala, finantata de Romtelecom;
 • Televiziune prin cablu, finantata din fonduri private;
 • Executie pod betonat pe DC 6, fonduri de la Consiliul Judetean;
 • Pietruire DC 7 Sultanu-Provita de Sus, fonduri de la Consiliul Judetean;
 • Ameliorare efecte calamitati prin aparari de mal pe cursul Cricovului Dulce;
 • Modernizare Scoala cu clasele I-VIII Visinesti, finantat prin fonduri guvernamentale.

    In derulare:

 • Modernizare drum comunal (asfaltare) DC 7 Sultanu – Provita de Sus, fonduri guvernamentale;
 • Constructie 3 poduri prin programul de dezvoltare rurala finantat prin OG 7/2006.

    In proiect:

 • Reabilitare islazuri comunale;
 • Regularizarea Cricovului Dulce si indepartarea efectelor calamitatilor, rezolvarea problemelor distructive ale mediului.