Lege nr. 148/2000 – Privind publicitatea inselatoare
Lege nr. 193/2000 – Privind clauzele abuzive in contracte
Lege nr. 215/2001 – Administratiei publice
Lege nr. 247/2005 – Privind reforma in domeniul proprietatii
Lege nr. 544/2001 – Privind liberul acces la informatii de interes public
Lege nr. 1/2000 – Privind retrocedarea padurilor
Lege nr. 18/1991 republicata in 1998 – Legea fondului funciar
Lege nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ
Lege nr. 188/1999 republicata in 2004 – Legea functionarului public
O.G. nr. 27/2002 – Privind dreptul la petitionare
O.U.G. nr. 209/2005 – Privind accelerarea retrocedarilor