Numarul de locuitori (populatie stabila) in prezent este de 2560 locuitori, fata de 2610 in 1997. Pe sate componente situatia se prezinta astfel:

  • Visinesti – 1202 locuitori
  • Dospinesti – 128 locuitori
  • Ursei – 841 locuitori
  • Sultanu – 389 locuitori

Numarul mediu de persoane pe gospodarie pe total comuna este de 2,6 din care 1,25 persoane active.
Populatia pe ansamblu a suferit o usoara imbatranire si scadere datorita diminuarii activitatilor economice din orasul Moreni.
Din analiza datelor statistice se pot trage urmatoarele concluzii:

  • sporul natural este negativ in ultimii 6 ani, aceasta ducand la imbatranirea populatiei;
  • proportia pe sexe este echilibrata
  • ponderea activilor este buna in cadrul populatiei comunei, dar cea a salariatilor este nesatisfacatoare.

Totodata, din analiza situatiei actuale, se constata emigratia persoanelor tinere spre zone urbane sau spre alte tari, datorita infrastructurii necorespunzatoare a comunei si deci a izolarii ce decurge din aceasta.
Lipsa unei dezvoltari economice in zona nu a creat in sectorul privat o alternativa pentru valul de someri rezultat in urma restringerii activitatii din sectorul de stat din orasul Moreni.

Sanatate
Populatia este deservita de un singur cabinet medical individual cu 1 medic si 2 cadre medii, iar dotarea acestuia este de stricta necesitate. Mai avem si o farmacie, iar probleme de sanatate specifice zonei nu exista.