Activitatea economica
Avand in vedere pozitia in teritoriul judetului, functiile economice de baza sunt:

 • pomicultura,
 • cresterea animalelor,
 • silvicultura,

in paralel cu rolul de rezidenta pentru activii din industria orasului Moreni.
Profilul economic dominant al comunei este pomicultura si cresterea vitelor.
Suprafata teritoriului administrativ al comunei Visinesti este de 3578 ha. Defalcata pe folosinte aceasta suprafata se prezinta astfel:

 • intravilan existent – 208.0 ha,
 • arabil – 118.0 ha,
 • pasuni, fanete – 1791.6 ha,
 • vii-livezi – 204.0 ha,
 • paduri – 1194.0 ha,
 • ape – 28.0 ha,
 • neproductiv – 4.0 ha,
 • drumuri – 30.4 ha.

Se observa ponderea padurilor si a pasunilor pe teritoriul comunei ca resurse exploatabile putandu-se consemna masa lemnoasa. De asemenea exista un potential pedologic al solului care favorizeaza monocultura prunului ca pom fructifer.
Pe teritoriul comunei activeaza doar aproximativ 20 microfirme cu activitati in domeniul comertului, silviculturii si industriei.
Industria: exista o mica firma de turnatorie si prelucrare a metalelor, o moara de mica capacitate si 4 mici distilerii (povarne) autorizate unde se obtine prin procese de fermentatie a prunelor renumita tuica de Ursei.
Silvicultura: exista 3 gatere de mica productie pentru prelucrarea primara a lemnului.
Comert: sunt 16 agenti economici care deserveste populatia cu produse alimentare si nealimentare.

Tabel Nominal cu lista structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura – Tabel Nominal cu lista structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura