Prezentare Comuna

 

Prezentare Comuna Visinesti

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

 

 

Comuna Visinesti este situata in partea de nord-est a judetului Dambovita la circa 20 km de municipiul Moreni, in apropierea paralelei de 45 grade latitudine nordica. Prezinta un relief de deal 100% fiind situata in zona Subcarpatilor Ialomitei, regiune individualizata in cadrul Subcarpatilor de curbura.

Teritoriul administrativ al comunei are o suprafata de 3578 ha, este impartit in patru sate componente: Visinesti –  resedinta de comuna, Dospinesti, Ursei si Sultanu, si are ca vecini:

 • pe latura nord-estica judetul Prahova,
 • la nord-vest comuna Bezdead;
 • la vest Varfuri;
 • la sud Valea Lunga.

Prezentare locala

Localizare geografica
Comuna Visinesti este situata in partea de nord-est a judetului Dambovita la circa 20 km de municipiul Moreni, in apropierea paralelei de 45 grade latitudine nordica. Prezinta un relief de deal 100% fiind situata in zona Subcarpatilor Ialomitei, regiune individualizata in cadrul Subcarpatilor de curbura.
Teritoriul administrativ al comunei are o suprafata de 3578 ha, este impartit in patru sate componente:

 • Visinesti – resedinta de comuna,
 • Dospinesti,
 • Ursei,
 • Sultanu,

si are ca vecini:

 • pe latura nord-estica judetul Prahova,
 • la nord-vest comuna Bezdead,
 • la vest Varfuri,
 • la sud Valea Lunga.

Sate componente
    Satul Visinesti
Este satul de resedinta de comuna si este amplasat in lungul vaii Cricovului Dulce pe axa nord-sud si are o tipologie tentaculara cu o vertebra principala in jurul vaii si cu ingrosari in plan ale intravilanului in zona centrala. Exista un trup separat in punctul Maluri.
Satul Dospinesti
Acest sat reprezinta o situatie particulara atat ca tipologie cat si ca unitate administrativa in sensul ca, desi face parte intrinseca din satul satului Visinesti, el a ramas numai din punct de vedere juridic unitate distincta. El reprezinta o insiruire de locuinte pe versantul dreapta al Cricovului de cealalta parte a satului Visinesti.
Satul Ursei
Se inscrie ca si satul Visinesti intr-o tipologie tentaculara generata de dispunerea zonelor de locuit in lungul vaii Cricovului si a afluentilor laterali. Se remarca o ingrosare radiala in zona inchegata a dotarilor social-culturale.
Satul Sultanu
Are o tipologie liniara, tipologie generata de drumul comunal DC 7 cu usoare tendinte de tentaculizare in lungul a doua vai colaterale.
Cum se ajunge in comuna Visinesti
In momentul actual singura cale de acces in localitate este drumul judetean DJ 710B, care incepe pe teritoriul comunei Valea Lunga din drumul judetean DJ 710A Moreni – Pucioasa. Cel mai apropiat oras este municipiul Moreni aflat la circa 18 km, iar resedinta de judet, municipiul Targoviste, se afla la 45 km.
In viitorul apropiat se estimeaza realizarea unei noi cai de acces din si inspre Visinesti, prin realizarea legaturii drumului comunal DC 7 Sultanu – Provita de Sus (jud. Prahova) cu DN1 prin Provita de Sus si Poiana Campina. Distanta dintre satul Sultanu si DN1 este de circa 20 km.
Cea mai apropiata gara:

 • de calatori este cea din Targoviste (45 km),
 • iar de marfa la Moreni (20 km).
 • Aeroportul international Bucuresti-Otopeni se afla la circa 100 km.

Date fizico-geografice
Relieful este deluros, pe alocuri framantat (zona Subcarpatilor Meridionali), acoperit in proportie de 40% de paduri de foioase.
Reteaua hidrografica este alcatuita in principal de raul Cricovul Dulce, ale carui izvoare sunt in partea nordica a teritoriului, si paraul Sultanu.
Geomorfologic, zona comunei Visinesti apartine Subcarpatilor Meridionali Interni caracterizati prin dealuri bine dezvoltate cu versanti abrupti. Datorita actiunii de eroziune, transport si sedimentare a arterelor geografice s-a creat o zona de terasa in extremitatea sudica a satului Visinesti, subunitate geomorfologica cu aspect plan si stabil de-a lungul paraului Cricov. Actiunea factorilor modelatori externi au determinat formarea unui relief cu pante accentuate si medii functie de natura geologica a fundamentului.
Din acest punct de vedere se remarca in zona o fragmentare a reliefului relativ accentuata, data de reteaua hidrografica secundara care are caracter torential.
Constitutia geologica, eroziunea activa a retelei hidrografice, structura hidrogeologica si energia gravitationala sunt cativa din factorii care conduc la procese de modelare active, manifestate evident prin paleoalunecari si alunecari recente.
Teritoriul comunei se incadreaza in zona seismica B, coeficient seismic KS = 0.25, perioada de colt TC=1.0 sec. Din punct de vedere climatic si hidrologic caracteristicile zonei sunt urmatoarele:

 • temperatura medie anuala T: – 9 grade C.
 • temperatura minima absoluta a aerului: -24 grade C;
 • temperatura maxima absoluta a aerului: +38 grade C;
 • adancimea maxima de inghet: -0.85 m;
 • precipitatii medii anuale: 750 mm.

Factorii perturbatori – care necesita masuri de ameliorare pentru a evita consecintele imprevizibile asupra mediului – sunt:

 • eroziunea solului,
 • alunecarile de teren.

Exista precedente numeroase si substantiale ca efect:

 • prabusirea unor locuinte,
 • ruperea unor drumuri in diferite zone din satele Visinesti, Ursei sau Sultanu.

Exista numeroase pericole ca alunecarile de teren sa blocheze valea raului Cricov sau sa distruga caile de acces (drumurile si podetele) cu infrastructura aferenta (sistemele de alimentare cu apa, gaze sau energie electrica).
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE STRUCTURII FUNCTIONALE SI CONFIGURATIV SPATIALE
  Locuintele
Zona de locuinte este distribuita filiform in lungul vaii Cricovului Dulce si a vaii Sultanului, cu unele ramificatii si cu unele ingrosari mai consistente pe terasele superioare in satele Visinesti si Ursei. Regimul de inaltime este in cea mai mare parte parter, in ultima vreme construindu-se si case cu etaj.
Cai de comunicatie si transporturi
Coloana vertebrala a infrastructurii rutiere in cadrul comunei este drumul judetean DJ 710B (3.1 km) ce strabate teritoriul de la sud la nord pe valea paraului Cricovul Dulce. Datorita configuratiei terenului si a lipsei unor investitii serioase in acest sector drumul prezinta pe portiuni apreciate o ampriza insuficienta si un profil transversal neconform cu categoria de clasificare. Acest drum are imbracaminte asfaltica pana in centrul civic al satului Visinesti, iar intersectiile cu drumurile laterale sunt neamenajate.
Exista si doua drumuri comunale:

 • DC 6 Visinesti – Ursei, 4.5 km, pietruit si partial impracticabil iarna circulatiei autovehiculelor;
 • DC 7 Sultanu – Provita de Sus (5.1 km), care este in acest moment supus lucrarilor de asfaltare printr-un proiect de investitii promovat de autoritatile locale.
 • Si pentru DC 6 sunt necesare investitii urgente pentru realizarea unei imbracaminti asfaltice definitive.

Reteaua de drumuri a comunei este completata de peste 20 km de strazi si ulite din pamant, in marea lor majoritate impracticabile iarna si pe vreme ploioasa.

  Spatii verzi si sport
Aceasta functiune este slab reprezentata in teritoriu, demn de semnalat fiind doar terenul de sport din satul Ursei.

Servicii
Gradul de asigurare cu servicii de interes public este satisfacator pentru fiecare sat, situatia cea mai buna fiind in satul Visinesti, resedinta de comuna.
Celelalte tipuri de servicii (administratie, sanatate, posta, cultura) sunt corespunzator deservite de capacitatile existente.
Starea mediului
Prin pozitia sa geografica, si prin inzestrarea cu o insemnata suprafata impadurita, teritoriul comunei Visinesti prezinta parametri buni la capitolul mediu, caracteristica zonelor rurale din dealurile subcarpatice: peisaje odihnitoare, aer curat, lipsa unor factori poluanti majori.
Principalele disfunctionalitati pe probleme de protectia mediului sunt:

 • depozitarea necontrolata a deseurilor menajere de-a lungul cursurilor de apa in lipsa unor deponii de deseuri controlate de administratia publica locala si a unei educatii civice adecvate.
 • lipsa echiparii edilitare in ceea ce priveste canalizarea menajera .
 • lipsa unor lucrari hidrotehnice de regularizare si protectie a albiei minore a raului Cricov, in special in zonele de adiacenta cu drumurile.

Rezolvarea disfunctionalitatilor enumerate mai sus reprezinta prioritati pentru administratia locala.